Význam statinů při první a rekurentní supraventrikulární arytmii u pacientů se srdečním selháním

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Z výsledků dříve prezentovaných studií vyplývá možný přínos užívání statinů s cílem omezit výskyt a rekurenci fibrilace síní u pacientů s onemocněním koronárních tepen. Nezodpovězena však donedávna zůstávala otázka přínosu statinů na celé spektrum supraventrikulárních arytmií u nemocných s lehkým srdečním selháním různé příčiny. Multivariační regresní analýzou rizika v souboru 1 790 neadekvátně léčených nemocných s implantovaným defibrilátorem bylo při téměř čtyřletém sledování zjištěno, že užívání statinu signifikantně snižuje výskyt první supraventrikulární arytmie (o 29 %; p = 0,046) a obdobně i arytmie rekurentní (o 33 %; p = 0,003).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky