Vliv ukončení antihypertenzní léčby na kognitivní funkce: studie DANTE

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Z výsledků observačních studií lze usuzovat na vztah mezi nižšími hodnotami krevního tlaku a vyšším rizikem ztráty kognitivních funkcí u seniorů, což je mj. vysvětlováno zhoršenou autoregulační schopností mozkových cév. Zda je tomu skutečně tak, se snažili zjistit autoři randomizované komunitní studie se 385 nemocnými staršími 75 let s lehkým kognitivním deficitem (skóre MMSE 21–27) bez závažné kardiovaskulární choroby, kteří byli současně léčeni antihypertenzivem. Porovnáván byl vliv přerušení (n = 199) léčby vs. pokračování v léčbě (n = 186). 16týdenní přerušení léčby bylo provázeno signifikantním vzestupem systolického i diastolického krevního tlaku. Navzdory očekávání však tento přístup nebyl provázen zlepšením kognitivních funkcí (exekutivní funkce, paměť a psychomotorická rychlost), funkčního stavu ani skóre kvality života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky