Perampanel při fokální epilepsii

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Perampanel je selektivní antagonista ionotropního glutamátového receptoru AMPA na postsynaptických neuronech, který je využíván jako přídatná léčba parciálních nebo i primárně generalizovaných záchvatů. Je to nově registrované antiepileptikum, jehož účinnost byla nyní hodnocena u 22 osob s farmakorezistentní formou fokální epilepsie, jimž byl přidáván (iniciálně 2 mg/den) ke stávající antiepileptické léčbě. Po 12 měsících od zahájení léčby byla kladná odpověď na léčbu pozorována u 27,2 % nemocných, přičemž 9,1 % osob bylo zcela bez záchvatů. Průměrná dávka u responderů byla 8 mg/den. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly únava, změny v chování (zejména agresivita) a závratě. K ukončení léčby vedly u 31,8 % osob. Z výsledků studie je tedy sice patrný zřejmý přínos léčby, je však třeba jej potvrdit na větším souboru nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky