Rufinamid v léčbě farmakorezistentní epilepsie

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Odborná veřejnost má nově k dispozici výsledky týkající se kritického zhodnocení účinnosti a bezpečnosti rufinamidu v poměrně velkém vzorku nemocných s farmakorezistentní epilepsií. Ty vycházejí z metaanalýzy 5 studií zahrnujících celkem 1 512 osob. Kladná odpověď na léčbu rufinamidem byla sice zjišťována výrazně častěji než u placeba, jeho podávání však nevedlo k výraznému ovlivnění intervalu bez přítomných záchvatů. Analýzou předem definovaných podskupin nemocných nicméně bylo prokázáno, že rozsah účinku rufinamidu úzce souvisí s velikostí podané dávky a rovněž s typem záchvatu. Jeho užívání sice bylo provázeno vyšší četností nežádoucích účinků (bolest hlavy, závratě, únava, ospalost, nevolnost, zvracení či diplopie), autoři studie se však v závěru shodují na významné úloze této látky jako doplňkové léčby farmakorezistentní epilepsie, a to u záchvatů parciálních i tonicko-klonických.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky