Uplatnění pro bromokriptin: léčba ALS?

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Bromokriptin, silně dopaminergně působící derivát námelových alkaloidů, je v současnosti využíván převážně v endokrinologii, zejména u patologických stavů, při nichž patofyziologicky významnou úlohu sehrává prolaktin. V myším modelu amyotrofické laterální sklerózy (ALS) se nicméně prokázal jako účinné neuroprotektivum schopné podpořit zachování motorických funkcí a zpomalující progresi onemocnění. Nově byla proto jeho účinnost hodnocena u nemocných s ALS, a to ve dvojitě zaslepené 102týdenní studii, ve které byl přidáván k zavedené léčbě riluzolem (n = 36); počáteční dávka byla 1,25 mg/den s postupným navýšením ve dvoutýdenních intervalech až na 15 mg/den. Léčba byla nemocnými poměrně dobře snášena, přičemž přidání bromokriptinu bylo provázeno marginálním zlepšením v hodnocených parametrech účinnosti (ALSFRS-R, ALSAQ40, grip-test aj.) i v běžných denních aktivitách. Výsledky jsou to sice nadějné, zůstává však potřeba jejich ověření na větším souboru nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky