Lakosamid v léčbě temporální epilepsie

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Lakosamid, antiepileptikum s ne zcela zmapovaným mechanismem účinku, je u nás schválen k využití jako přídatná terapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní. Nyní byla jeho účinnost hodnocena v rámci observační prospektivní multicentrické studie zahrnující 100 osob s temporální epilepsií bez lézí a temporální epilepsií s hipokampální sklerózou, kteří nedostatečně reagovali na dosavadní léčbu. Lakosamid byl podáván jako přídatná léčba v denní dávce 200–400 mg (n = 86). U 58 nemocných došlo k významnému poklesu četnosti záchvatů. Jako respondeři na podanou léčbu bylo označeno 45 z nich (12 zcela bez záchvatů, 33 dosáhlo poklesu o více než polovinu). Z celkového počtu nemocných, původně farmakorezistentních, bylo celkem pět bez záchvatu po dobu nejméně jednoho roku a bylo možné je převést na monoterapii lakosamidem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky