Doplňková léčba lakosamidem vs. vysoká dávka levetiracetamu

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

U pacientů s epilepsií, u kterých se nedaří dosáhnout trvale bezzáchvatového stavu při léčbě nízkou dávkou antiepileptika 1. linie, se v souladu s platnými doporučeními přistupuje ke zvýšení dávky. Alternativou k takovému přístupu při nízké dávce levetiracetamu (≤ 1 500 mg/den) by mohlo být přidání malé dávky lakosamidu (200 mg/den). K tomuto závěru dospěli autoři recentní otevřené studie porovnávající oba uvedené přístupy. Zatímco šestiměsíční absence záchvatů bylo dosaženo u 9/19 osob na kombinační léčbě, při eskalaci dávky činil poměr 15/36 – HR výskytu záchvatů pro kombinaci: 0,76 (95% CI: 0,35–1,65; p = 0,49). Popsaný alternativní přístup byl provázen rovněž nižším výskytem nežádoucích účinků – 61,1 % vs. 72,2 %. V kohortě s eskalovanou dávkou byl výrazně vyšší výskyt podrážděnosti a/nebo deprese – 33,3 % vs. 5,6 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky