Midazolam a thiopental při refrakterním status epilepticus

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Stávající doporučené postupy při refrakterním status epilepticus (RSE) uvádějí vhodnost intravenózně aplikované kontinuální celkové anestezie, přesvědčivé důkazy o vhodnosti preference některé konkrétní látky však již scházejí. Retrospektivně proto byly porovnávány účinnost a bezpečnost benzodiazepinového midazolamu (n = 19) oproti barbiturátovému thiopentalu (n = 14). Úspěšnost léčby hodnocená ve smyslu dosažené kontroly záchvatů se nikterak nelišila – 63 % vs. 64 %. Nežádoucí účinky zahrnující hypotenzi vyžadující aplikaci vazopresiv, infekce, anemii vyžadující transfuzi, leukopenii a hyponatremii byly četnější po infuzi thiopentalu. Nemocní léčení midazolamem přitom strávili kratší dobu na jednotkách intenzivní péče – 6 dní vs. 15 dní (p = 0,02) a v 6. měsíci měli vyšší hodnotu rozšířené Glasgowské výstupní škály (GOS-E) – 8 vs. 4 (p = 0,01). Třebaže popsané výsledky vyznívají lépe pro midazolam, je třeba ověřit je na větším souboru nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky