Dlouhodobá bezpečnost lakosamidu

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V rámci neintervenční observační postmarketingové studie byly nedávno sledovány dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost lakosamidu se zaměřením na výskyt kardiovaskulárních a psychiatrických nežádoucích účinků u epileptiků se špatně kontrolovanými parciálními záchvaty. Nemocní byli sledováni v tříměsíčních intervalech po dobu jednoho roku. Ze souboru 1 004 osob užilo nejméně jednu dávku lakosamidu jako doplňkovou léčbu 511, jiné antiepileptikum dostalo 493 (ponejvíce levetiracetam – 28,4 %); 72 nemocných současně užívalo antiarytmika. V kohortě nemocných léčených lakosamidem byl zřejmý vyšší medián četnosti parciálních záchvatů – 6,0 vs. 3,5 za 4 týdny, přičemž tato skupina při vstupu do studie užívala více než dvě různá antiepileptika (84,9 % vs. 66,9 %). Nejčastěji volená dávka byla 200 mg/den. V obou kohortách nemocných se předem definované kardiovaskulární NÚ vyskytovaly s četností 0,8 %, přičemž žádný nebyl označen jako závažný a ani v jediném případě nevedl k ukončení léčby. Výskyt psychiatrických NÚ byl v kohortě lakosamidu nižší, 4,1 % vs. 5,5 %, přičemž nejčastěji šlo o depresi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky