Léčba Lennoxova-Gastautova syndromu rufinamidem

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Lennoxův-Gastautův syndrom je závažnou encefalopatií s počátkem v dětském věku. Je charakterizován výskytem různorodých epileptických záchvatů s výrazným dopadem na psychomotorický vývoj a dostatečně účinná léčba není známa. Byť i v minulosti byla zjišťována terapeutická účinnost lamotriginu, felbamátu a jiných antiepileptik, nově byl hodnocen (s odkazem na dřívější zkušenosti) význam nasazení rufinamidu. Nemocní starší čtyř let byli randomizováni do dvojitě zaslepené placebem kontrolované 84denní studie, v níž byly rufinamid nebo placebo přidány ke stávající léčbě. V post-hoc analýze pak byla zjišťována účinnost rufinamidu u nemocných starších 18 let, jichž bylo ve studii 31 (věk 18–37 let). Rufinamid zde oproti placebu výrazně snižoval četnost záchvatů oproti výchozímu stavu – všechny záchvaty: –31,5 % vs. +22,1 % (p = 0,008); atonické záchvaty: –54,9 % vs. +21,7 % (p = 0,002). U žádného z nemocných se nepodařilo dosáhnout kompletního vymizení všech záchvatů, nicméně u dvou osob léčených rufinamidem bylo zaznamenáno úplné vymizení atonických záchvatů. Nejčastějšími nežádoucími účinky, četnějšími než u placeba, byly ospalost (33,3 % vs. 20,0 %) a zvracení (19 % vs. 0 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky