Svérázný pacient a léčba dapagliflozinem

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Ivana Flanderová
Autoři - působiště: Diabetologické centrum, II. interní klinika FN, Plzeň

Souhrn

Léčba diabetes mellitus 2. typu v současnosti oplývá řadou možností výběru různých skupin léků a rozličnými variantami jejich kombinací. Je na ošetřujícím lékaři, pro jakou léčbu se u daného pacienta rozhodne. Individualizace léčby se u diabetes mellitus 2. typu ukazuje jako velice přínosná. V této kazuistice popisujeme snahu o nalezení optimální léčby u obézního diabetika 2. typu s vyhraněnými názory na vlastní léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky