Význam fixní kombinace atorvastatin, perindopril a amlodipin (Lipertance)

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: arteriální hypertenze, hypercholesterolemie, kardiovaskulární onemocnění, atorvastatin, perindopil, amlodipin

Souhrn

Rizikové faktory pro vznik kardiovaskulárních (KV) onemocnění se vyskytují často současně – většina hypertoniků má současně hypercholesterolemii, což u nich zdvojnásobuje riziko KV příhod. V souladu s tím současná Evropská doporučení pro prevenci a léčbu KV onemocnění preferují farmakologickou léčbu cílenou na co nejvíce rizikových faktorů. Zcela novou trojkombinací s významným potenciálem ke zvýšení adherence pacientů je kombinace atorvastatinu, perindoprilu a amlodipinu ( Lipertance). Kombinace amlodipinu a perindoprilu se vyznačuje nejen velmi dobrou antihypertenzní účinností (komplementární mechanismus účinku), ale i kardioprotektivitou a nefroprotektivitou, navíc je dobře snášená a metabolicky příznivá. Přidání atorvastatinu k této dvojkombinaci ve studii ASCOT-LLA vedlo k významnému poklesu incidence nefatálního infarktu myokardu, úmrtí na podkladě ICHS, všech KV příhod i revaskularizačních procedur, což bylo vysvětlováno synergickou interakcí mezi hypolipidemickým a antihypertenzním režimem. Fixní trojkombinace atorvastatin, perindopril a amlodipin je tak velmi nadějná v ovlivnění prognózy pacientů v primární i sekundární prevenci KV onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky