Evolocumab – nové možnosti v léčbě hyperlipidemie

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Autoři - působiště: III. interní gerontometabolická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Klíčová slova: cholesterol, farmakoterapie, metabolismus LDL-cholesterolu, proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9

Souhrn

Evolocumab patří do nové třídy hypolipidemik, kterou představují monoklonální protilátky, blokující účinek proproteinových konvertáz subtilisin/kexinového typu (inhibitory PCSK9). Léčba je schopna u pacientů léčených statiny snížit koncentraci LDL-cholesterolu o dalších přibližně 60 %. Proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) je důležitou bílkovinou v metabolismu LDL-cholesterolu. Má zásadní význam v procesu degradace receptoru pro LDL. Řada experimentálních studií in vitro i klinických studií in vivo z posledních let významně přispěla k objasnění úlohy PCSK9 v humánní biologii a patologii. Ačkoliv byl význam PCSK9 objeven poměrně nedávno, představuje inhibice PCSK9 zcela nový terapeutický prostředek v léčbě zvýšených koncentrací LDL-cholesterolu. Předběžné údaje z klinických pozorování předpokládají, že léčba inhibitory PCSK9 povede i ke snížení výskytu kardiovaskulárních příhod. V současné době probíhají prospektivní kardiovaskulární studie, které posuzují vliv léčby monoklonálních protilátek proti PCSK9, a již brzy tak budeme mít možnost zjistit, zda léčba inhibitory PCSK9 má skutečně tak významný potenciál v léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky