Fixní trojkombinace flutikason furoát/ umeklidinium/vilanterol v terapii chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Pneumologie
Autoři: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: fixní kombinace, flutikason furoát, umeklidinium, vilanterol, CHOPN

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je časté respirační onemocnění, charakterizované progresivní obstrukcí dýchacích cest a akcelerovaným poklesem plicních funkcí. V léčbě CHOPN se uplatňují farmakologické i nefarmakologické postupy, pilířem farmakoterapie je přitom především inhalační bronchodilatační léčba. U pacientů s častými exacerbacemi (kategorie GOLD D) a u nemocných s překryvem CHOPN a astmatu (tzv. ACOS) jsou indikovány inhalační kortikosteroidy (IKS). Nadcházející možností v terapii CHOPN je fixní trojkombinace IKS s dlouhodobě působícími bronchodilatancii, kombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol (FF/UMEC/VI), která je nyní v pokročilých fázích klinického zkoušení. Dosavadní výsledky probíhající studie FULFIL prokázaly signifikantně vyšší účinnost fixní trojkombinace FF/UMEC/VI aplikované 1x denně v porovnání s fixní dvojkombinací budesonid/formoterol aplikovanou 2x denně, a to jak z hlediska plicních funkcí, tak s ohledem na kvalitu života; bezpečnost a snášenlivost byly při obou typech léčby podobné. Posouzení vlivu fixní trojkombinace FF/UMEC/VI na roční četnost exacerbací CHOPN je předmětem probíhající studie IMPACT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky