Nežádoucí účinky kortikosteroidů

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: PharmDr. Josef Suchopár
Mgr. Ondřej Suchopár
MUDr. Michal Prokeš
Autoři - působiště: Infopharm, a.s., Praha
Klíčová slova: kortikosteroidy, spotřeba léčiv, nežádoucí účinky, útlum osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny, CYP3A4, CYP3A5, inhibice, indukce

Souhrn

Kortikosteroidy představují velmi významnou skupinu léčiv, jejichž spotřeba v posledních letech roste, a to jak v případě systémově podávaných kortikosteroidů, tak i v případě inhalačních kortikosteroidů. S tím kontrastuje velmi nízký počet hlášených nežádoucích příhod. Pouze inhalační kortikosteroidy by přitom, na základě epidemiologických údajů publikovaných v odborné literatuře, měly ročně vyvolat závažný útlum osy hypothalamus-hypofýza- -nadledviny u 15–22 pacientů. V incidenci nežádoucích účinků kortikosteroidů by mělo hrát poměrně významnou úlohu současné podávání inhibitorů CYP3A4/CYP3A5, tedy léčiv, která zvyšují expozici kortikosteroidům.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky