Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu s analogem GLP-1 jako možnost intenzifikace léčby diabetiků 2. typu

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: Endokrinologický ústav, Praha
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulin degludek, liraglutid, fixní kombinace, IDegLira, účinnost

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je onemocnění s progresivním průběhem, které v důsledku postupného snižování inzulinové sekrece vyžaduje intenzifikaci léčby, často včetně nutnosti nasazení inzulinoterapie. Léčba inzulinem je mnohdy zahajována i intenzifikována později, než by bylo optimální, což je dáno kromě nutnosti injekční aplikace především jejími nežádoucími účinky – zejména zvýšením hmotnosti a rizikem hypoglykemie. Agonisté GLP-1 jsou stále více používanou možností léčby DM 2. typu, která kombinuje výbornou účinnost s minimálním výskytem hypoglykemie, snížením krevního tlaku, hmotnosti a zlepšením lipidogramu. V tomto článku podáváme přehled o účinnosti a bezpečnosti fixní injekční kombinace dlouhodobě působícího inzulinu degludek s agonistou GLP-1 liraglutidem (IDegLira), která je těsně před uvedením na český trh. Studie s IDegLira prokazují, že tato kombinace má lepší účinnost než její jednotlivé složky při srovnatelné možnosti aplikace v jedné injekci 1x denně. Fixní kombinace navíc i přes přítomnost inzulinu vede ke snížení hmotnosti a je spojena se srovnatelným nebo nižším výskytem hypoglykemií než samotná léčba inzulinem. Přidanou hodnotou fixní kombinace IDegLira je nedávno prokázaný protektivní účinek liraglutidu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky