Irbesartan v léčbě nemocných s diabetes mellitus a poruchou funkce ledvin

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: irbesartan, arteriální hypertenze, diabetes mellitus, onemocnění ledvin

Souhrn

Irbesartan patří do skupiny blokátorů receptorů AT1 pro angiotenzin II. V preklinických studiích byl pozorován příznivý vliv irbesartanu na funkci ledvin, který je zřejmě zprostředkován pleiotropními mechanismy (antioxidační, protizánětlivé, antiaterosklerotické působení, inhibice zesílení bazální membrány glomerulů, inhibice hypertrofizace buněk proximálního tubulu aj.); dokumentován byl rovněž příznivý vliv irbesartanu na toleranci glukózy. Přínos irbesartanu u hypertoniků s diabetes mellitus a nefropatií byl následně potvrzen i v klinických studiích, především ve studiích IRMA 2 a IDNT. V České republice je tak irbesartan schválen k léčbě esenciální arteriální hypertenze a rovněž k terapii onemocnění ledvin u dospělých pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky