Alemtuzumab v léčbě pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Ivana Kovářová
Autoři - působiště: Centrum pro demyelinizační onemocnění (MS Centrum), Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: roztroušená skleróza, alemtuzumab, monoklonální protilátka, účinnost, bezpečnostní profil

Souhrn

Alemtuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka schválená k léčbě vysoce aktivní relabující-remitující roztroušené sklerózy. Váže se na povrchový znak CD52 cirkulujících B- a T-lymfocytů a působí jejich cytolýzu. Nově vzniklé repopulace lymfocytů následně vedou k potlačení zánětlivé aktivity. V klinických studiích II. a III. fáze s aktivním komparátorem (IFN-β1a) byla prokázána vyšší účinnost alemtuzumabu a data z prodloužených klinických studií potvrzují jeho dlouhodobý účinek. Bezpečnostní profil byl v provedených studiích konzistentní a další sledování nepřinesla informace o jeho změnách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky