Zkušenosti s titrací bazálního inzulinového analoga nové generace inzulinu glargin 300 U/ml

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
Klíčová slova: glargin 300 U/ml, titrace inzulinu, diabetes mellitus 1. a 2. typu

Souhrn

Bazální inzulinový analog nové generace inzulin glargin 300 U/ml má konstantní farmakokinetický profil a prolongovaný účinek. V klinickém programu studií EDITION u diabetiků 1. a 2. typu se prokázala účinnost srovnatelná s inzulinem glargin 100 U/ml, nižší výskyt nočních a závažných hypoglykemických příhod a stejné nebo menší hmotnostní přírůstky. Titrace inzulinu k cílovým glykemiím je předpokladem úspěšného postupu a je také důležitou součástí edukace pacienta. Kazuistiky uvádějí zkušenosti s titrací bazálního analoga glarginu 300 U/ml v léčbě diabetu 1. a 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky