Dlouhodobá léčba fingolimodem u roztroušené sklerózy – výsledky 4,5leté extenze studie TRANSFORMS

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Jiří Piťha
Autoři - působiště: MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, Nemocnice Teplice a Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: roztroušená skleróza, dlouhodobá léčba, fingolimod, NEDA

Souhrn

Klinická studie TRANSFORMS a její extenze prokázaly snížení ročního počtu relapsů, zpomalení progrese disability a zlepšení parametrů magnetické rezonance u pacientů s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy během 4,5letého sledování. Byl patrný i vyšší podíl pacientů bez projevů aktivity nemoci (NEDA – no evidence of disease aktivity), což se ukazuje jako optimální cíl léčby. Bezpečnostní profil léčby byl uspokojivý.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky