Kardiovaskulární bezpečnost sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – analýza studie TECOS

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Na základě výzvy Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) a Evropské lékové agentury (EMA) je v poslední době intenzivně přehodnocována kardiovaskulární (KV) bezpečnost antidiabetik. Primárním sledovaným ukazatelem bývá obvykle kompozitní parametr četnost úmrtí z KV příčin, akutních koronárních syndromů a cévních mozkových příhod (CMP). Významným parametrem je ovšem i srdeční selhání (SS) – přítomnost SS je rizikovým faktorem pro vznik diabetes mellitus (DM) 2. typu, a diagnóza DM 2. typu zvyšuje až o 30 % riziko hospitalizace pro SS. Riziko SS u pacientů s DM 2. typu patrně zvyšují rovněž některá antidiabetika – ve studii SAVOR-TIMI 53 vedla léčba saxagliptinem k signifikantnímu zvýšení rizika hospitalizace pro SS, ve studii EXAMINE pak bylo pozorováno numerické zvýšení rizika hospitalizace pro SS při terapii alogliptinem.

Studie TECOS (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) je třetí dokončenou studií zkoumající KV bezpečnost inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4, v tomto případě sitagliptinu. Ve studii byla prokázána non-inferiorita sitagliptinu oproti placebu z hlediska primárního kompozitního ukazatele, kterým byla četnost úmrtí z KV příčin, nefatálních infarktů myokardu (IM), CMP a hospitalizací pro nestabilní anginu pectoris.

Srdeční selhání a sitagliptin (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky