Účinnost, bezpečnost a adherence k léčbě glatiramer acetátem v reálné klinické praxi

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Glatiramer acetát (GA) je syntetická komplexní molekula, která je v Evropě již 15 let využívána jako chorobu modifikující lék (DMD) v 1. linii terapie pacientů s relabující- remitentní formou roztroušené sklerózy (RRRS). Účinnost (snížení roční četnosti relapsů, zpomalení progrese disability či příznivé ovlivnění známek aktivity onemocnění na MR) a bezpečnost GA byly dosud prokázány v mnoha klinických hodnoceních.

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění, a výsledky chorobu modifikující léčby (roční četnost relapsů i další klinické ukazatele) jsou významně ovlivněny adherencí pacientů k této terapii. Adherence k léčbě je proto klíčovým parametrem.

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky