Glatiramer acetát u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – účinnost, bezpečnost a vliv na spasticitu

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Glatiramer acetát (GA) patří do skupiny nebiologických komplexních léků a již více než 20 let je používán v terapii pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). Unikátní charakteristikou GA je přítomnost několika milionů různých polypeptidů, které nelze individuálně rozlišit. Soudí se, že tato heterogenita u nemocných s RS spouští určité změny v imunitním systému, které vedou k terapeutickému účinku GA, projevujícímu se především snížením roční četnosti relapsů.

Jedním z projevů RS je také spasticita, která má značný dopad na kvalitu života a fungování nemocných. Tento příznak se v současné době dostává do popředí zájmu mimo jiné vzhledem k tomu, že byly zavedeny škály využitelné k hodnocení spasticity i v podmínkách běžné praxe. V dosud provedených klinických studiích bylo pozorováno zmírnění spasticity po převedení pacientů z interferonu-β na GA, což naznačuje účinnost GA i s ohledem na tento parametr.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky