Výsledky pacientů po akutním infarktu myokardu léčených tikagrelorem nebo klopidogrelem – zkušenosti z registru SWEDEHEART

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Protidestičková terapie je zásadní součástí léčby pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS), přičemž novější antiagregancia, jako je tikagrelor, jsou účinnější než klopidogrel. Studie PLATO (PLATelet inhibition and patient Outcomes) prokázala, že tikagrelor v porovnání s klopidogrelem redukuje výskyt úmrtí z kardiovaskulárních (KV) příčin, nefatálních infarktů myokardu (IM) či cévních mozkových příhod (CMP). Reakcí na výsledky studie PLATO bylo upřednostnění tikagreloru v doporučených postupech ESC.

Randomizované kontrolované studie jsou zlatým standardem při hodnocení účinnosti a bezpečnosti nových léčiv, mají však svá omezení. Cenné doplňující údaje tak přinášejí postmarketingové studie z reálné praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky