Studie FLAME: Fixní kombinace bronchodilatancií jako nová možnost léčby pacientů s CHOPN s rizikem exacerbací

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP, Olomouc

Souhrn

Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) vedou k rychlejšímu poklesu plicních funkcí, vyšší četnosti hospitalizací a k vyšším nákladům na zdravotní péči, zhoršují symptomy nemoci a kvalitu života nemocných, a především zvyšují mortalitu pacientů s CHOPN. Proto jsou exacerbace považovány za jeden z klíčových problémů spojených s CHOPN a prevence jejich vzniku vždy patřila mezi základní cíle v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky