Kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie LEADER

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je komplexní metabolické onemocnění charakterizované hyperglykemií, spojené s vysokým rizikem makrovaskulárních, mikrovaskulárních i jiných komplikací. Dosažení glykemické kontroly je provázeno snížením rizika mikrovaskulárních příhod, její přínos z hlediska snížení rizika makrovaskulárních příhod však již není natolik jednoznačný, a vynořily se dokonce obavy ohledně kardiovaskulární (KV) bezpečnosti antidiabetik. Regulační úřady proto vydaly doporučení k přehodnocení KV bezpečnosti nových antidiabetik.

Liraglutid, analog GLP-1 (glucagon-like peptide-1), je v kombinaci s perorálními antidiabetiky a/nebo bazálním inzulinem registrován k terapii pacientů s DM 2. typu. Jeho podávání vede vedle poklesu glykemie i k mírnému snížení tělesné hmotnosti a krevního tlaku (TK), zároveň však i ke zvýšení srdeční frekvence.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky