Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy – analýza výsledků studií II. a III. fáze

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Idiopatická plicní fibróza je intersticiální plicní onemocnění, pro které jsou charakteristické chronická námahová dušnost, pokles usilovné vitální kapacity (FVC) a zhoršení kvality života. Její klinický obraz je variabilní a nepredikovatelný. U části pacientů dochází k rychlému poklesu plicních funkcí, u jiných probíhá pozvolná progrese a u některých pacientů se vyskytnou epizody akutní exacerbace IPF charakterizované náhlým výrazným zhoršením dušnosti. Nintedanib je intracelulární inhibitor tyrosinkináz včetně receptoru pro FGFR (1–3), PDGFR (α a b) a VEGFR (1–3). Ve studiích II. a III. fáze prokázal dobrou účinnost a zpomalil pokles plicních funkcí, snížil četnost akutních exacerbací a zachoval kvalitu života pacientů, ale neovlivnil mortalitu. Tato analýza přináší souhrnné výsledky účinnosti a bezpečnost nintedanibu získané v těchto studiích.

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky