Vliv flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na přežití pacientů s CHOPN a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem – studie SUMMIT

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) jsou častější některé komorbidity, především kardiovaskulární (KV) onemocnění. Zvýšené riziko KV chorob u nemocných s CHOPN může být dáno společnými rizikovými faktory (kouření), systémovým zánětem, vaskulární dysfunkcí i sedavým způsobem života v důsledku CHOPN. Předpokládá se proto, že léčba vedoucí ke zlepšení plicních funkcí a snížení výskytu exacerbací CHOPN by u pacientů s CHOPN mohla vést i ke snížení rizika KV onemocnění.

Vliv léčiv užívaných k terapii CHOPN na riziko KV chorob je obecně nejasný. Panuje obava z možného negativního vlivu inhalačních β2-agonistů, naproti tomu v sekundárních analýzách studie TORCH bylo při léčbě kombinací inhalačního β2-agonisty s dlouhodobým účinkem (LABA) salmeterolu a inhalačního kortikosteroidu (IKS) flutikason propionátu prokázáno snížení mortality z respiračních i KV příčin. Tyto nálezy se staly podkladem k provedení prezentované studie SUMMIT (Study to Understand Mortality and MorbidITy).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky