Srovnání dlouhodobých výsledků léčby v závislosti na kumulativní dávce IFN-β1a podávaného subkutánně v různých skupinách pacientů s roztroušenou sklerózou: analýza studie PRISMS-15

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Jiří Piťha
Autoři - působiště: MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, Nemocnice Teplice, a Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: roztroušená skleróza, dlouhodobá léčba, interferon-β1a, studie PRISMS

Souhrn

Analýza recentních dat dlouhodobé léčby interferonem-β1a u pacientů s relabující- remitující roztroušenou sklerózou ukazuje řadu důležitých skutečností. Časná léčba je spojena s lepšími klinickými výsledky a příznivější prognózou. Vyšší kumulativní dávka snižuje průměrný roční počet relapsů, zpomaluje progresi potvrzené tříměsíční invalidity a prodlužuje přechod do sekundárně progresivní fáze onemocnění. Při zahajování léčby je možné řídit se některými prognostickými ukazateli. Léčba interferonem-β1a zvyšuje podíl pacientů bez klinických příznaků a se stacionárním nálezem na magnetické rezonanci (no evidence of disease activity). Retrospektivní údaje svědčí pro dobrou stabilizaci onemocnění i ve srovnání s léčbou dimethyl fumarátem a teriflunomidem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky