Léčba idiopatické plicní fibrózy pirfenidonem po klinicky významné progresi

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Možnosti léčby idiopatické plicní fibrózy (IPF) se nedávno rozšířily o nová léčiva, která ve velkých randomizovaných studiích III. fáze ukázala dobrou účinnost a vedla ke zpomalení progrese tohoto onemocnění. Pro maximální využití potenciálu těchto nových léčiv v běžné klinické praxi bude nyní důležité stanovit doporučení, která zohlední různý průběh IPF u jednotlivých pacientů. Tato analýza jako první přináší poznatky o variabilitě změn usilovné vitální kapacity (FVC) a hodnocení léčebných odpovědí na pirfenidon.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky