Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Familiární hypercholesterolemie (FH) je nejčastější autosomálně dominantně dědičnou poruchou metabolismu lipidů. Je charakterizována elevací LDL-cholesterolu a předčasnou manifestací kardiovaskulárních (KV) onemocnění. Prevalence FH se pohybuje mezi 1 : 200 a 1 : 300, v některých populacích však dosahuje až 1 : 50. Familiární hypercholesterolemie je zapříčiněna abnormalitami nejméně čtyř různých genů, včetně genů kódujících receptor pro LDL, ApoB-100 či PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), jež vedou ke snížené clearance LDL-cholesterolu z plazmy.

Bez adekvátní léčby mají muži a ženy s heterozygotní FH (HeFH) více než 50%, resp. 30% riziko manifestace koronární příhody do 50 let věku. Terapie statiny u pacientů s HeFH snižuje riziko KV onemocnění o 50–80 %, i navzdory účinné léčbě však mají tito pacienti vyšší riziko koronárních příhod v porovnání s běžnou populací, nezanedbatelná část nemocných navíc není schopna dosáhnout dostatečné léčebné odpovědi nebo podávanou terapii nesnáší. Řešením pro takové pacienty může být lipoproteinová aferéza, tedy mechanické odstraňování LDL-cholesterolu z plazmy. Ta však vyžaduje dobrý žilní přístup, je finančně náročná a nemusí být vždy dostupná. Hledány jsou proto další léčebné možnosti.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky