Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Onemocnění ledvin postihuje až 35 % pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu a je spojeno s vyšší mortalitou – i optimálně léčení pacienti (užívající blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron) s DM 2. typu, dosahující kontroly glykemie, mají zvýšené riziko úmrtí a výskytu komplikací z kardiorenálních příčin.

Empagliflozin je selektivní inhibitor sodíko- glukózového kotransportéru 2. typu (SGLT2), který snižuje glykemii omezením renální reabsorpce glukózy, tj. zvýšením její exkrece močí. Podávání empagliflozinu u nemocných s DM 2. typu vede k poklesu hodnot glykovaného hemoglobinu, tělesné hmotnosti i krevního tlaku; u pacientů s DM 1. typu bylo pozorováno rovněž navození snížení intraglomerulárního tlaku a zmírnění hyperfiltrace, což zřejmě může mít příznivý dopad na klinické ukazatele. Zároveň ovšem panuje i obava z dlouhodobých renálních nežádoucích účinků (NÚ) inhibitorů SGLT2.

Primárním záměrem recentní studie EMPA-REG OUTCOME, provedené u nemocných s DM 2. typu a vysokým rizikem KV příhod, bylo zhodnotit kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu; ve studii byla prokázána superiorita empagliflozinu v porovnání s placebem s ohledem na primární kompozitní parametr, tj. výskyt úmrtí z KV příčin, nefatálních infarktů myokardu (IM) a nefatálních CMP.

Komentář ke studii

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky