Bezpečnost levetiracetamu u dětí v kojeneckém věku

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Levetiracetam je stále zmiňován mezi novými antiepileptiky, jakkoliv jeho klinické užití již poměrně dávno úspěšně přesáhlo ve schválených indikacích jednu dekádu. Z praktického pohledu je vedle známé terapeutické účinnosti této látky rovněž znám její příznivý bezpečnostní profil. Poměrně velmi málo poznatků jsme však v tomto ohledu měli pro skupinu nejmenších nemocných, tj. dětí mladších jednoho roku stižených různými druhy epileptických záchvatů. Byla provedena neintervenční postmarketingová studie, do níž bylo zařazeno 101 dětí (75 studii dokončilo) průměrného věku 6 měsíců, přičemž většina (80 %) užívala současně jedno a více antiepileptik. Jeden a více nežádoucích účinků (NÚ) souvisejících s léčbou mělo 54,5 % nemocných. Všechny NÚ odpovídaly údajům v platné verzi SPC, s výjimkou jednoho případu hypotonie, která však spontánně odezněla beze změny medikace. Na konci studie bylo u 71,8 % nemocných zaznamenáno zlepšení ve smyslu kontroly epilepsie, 18,8 % mělo chorobu ve stabilizované formě a u 9,4 % došlo ke zhoršení. Levetiracetam neměl nepříznivý vliv na psychomotorický rozvoj ani na růst léčených dětí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky