Ovlivnění hladiny homocysteinu N-acetylcysteinem

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

N-acetylcystein je v současnosti jedním z nejčastěji využívaných expektorancií. Současně je možné tuto látku využít v léčbě intoxikací paracetamolem, halogenovanými uhlovodíky nebo některými druhy stopkovýtrusných hub. Nyní je v souvislosti s jeho užíváním poukazováno i na snížení homocysteinu, jehož vyšší plazmatická koncentrace je dávána do souvislosti se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Její snižování prostřednictvím vitaminů B v minulosti nevedlo k předpokládanému klinickému přínosu ve smyslu příznivého ovlivnění kardiovaskulárního rizika. Vedle snížení homocysteinemie bez významného ovlivnění kouřením nebo dyslipidemií byl navíc zaznamenán signifikantní pokles systolického TK (p = 0,003) a diastolického TK (p = 0,017). Zatímco pokles sTK byl pozorován u osob s normální koncentrací lipidů i s dyslipidemií, pokles dTK byl zaznamenán pouze u osob s dyslipidemií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky