Ovlivnění koncentrace kyseliny močové kvercetinem

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Zvýšení plazmatické koncentrace kyseliny močové je považováno za rizikový faktor nejen dny, ale též inzulinové rezistence u diabetiků 2. typu. Kvercetin je flavonoid přirozeně se bohatě vyskytující např. v cibuli, čaji či jablcích a mj. in vitro působí jako inhibitor xantin oxidoreduktázy, tedy enzymu důležitého při syntéze kyseliny močové. Zda může podávání kvercetinu přispět ke snížení její tvorby, bylo hodnoceno ve čtyřtýdenní studii s dvojitým zaslepením, překřížením a kontrolou placebem. Studie se zúčastnilo 22 mužů se zvýšenou výchozí koncentrací kyseliny močové, nicméně stále ještě ve fyziologickém rozmezí (průměr: 339 μmol/l). Kvercetin podávaný formou tablet o obsahu 500 mg účinné látky 1x denně po dobu studie signifikantně snižoval koncentraci kyseliny, a sice o 26,5 μmol/l oproti placebu (p = 0,008). Glykemie nalačno, krevní tlak ani vylučování kyseliny močové močí nebyly ovlivněny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky