Přínos vardenafilu u nemocných s diabetes mellitus 2. typu a erektilní dysfunkcí

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Vztah mezi přítomnou endoteliální dysfunkcí, charakterizovanou méně vyjádřenou relaxací zprostředkovanou oxidem dusnatým (NO), a diabetes mellitus je obecně znám, stejně jako to, že inhibitory fosfodiesterázy-5 (PDE-5) zvyšují tvorbu NO. Logicky tak vyvstává otázka možného přínosu těchto látek u mužů s diabetem. Šlo o prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studii (n = 54) s diagnostikovaným diabetes mellitus v posledních pěti letech a současně trpících erektilní dysfunkcí bez ohledu na hladinu testosteronu. S odstupem 24 týdnů bylo pozorováno výrazné zlepšení hodnoty Mezinárodního indexu erektilní funkce IIEF-15 u nemocných léčených vardenafilem v dávce 10 mg 2x denně (p < 0,001). Zlepšení bylo dosaženo rovněž v měření dilatace tepny zprostředkované průtokem (FMD; p = 0,04) a v hladině interleukinu IL-6 (p = 0,019). Během léčby vardenafilem nebyly zaznamenány žádné klinicky závažné nežádoucí účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky