Takrolimus ER versus takrolimus 2x denně u nemocných po transplantaci

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Nově vyvíjený takrolimus s prodlouženým uvolňováním (XR) a dávkováním 1x denně je srovnatelně účinný jako takrolimus s okamžitým uvolňováním (IR) podávaný 2x denně. Tuto skutečnost dokládá 24měsíční randomizovaná dvojitě zaslepená multicentrická studie III. fáze s 543 nemocnými, kterým byla transplantována ledvina. Selhání léčby v průběhu studie bylo zaznamenáno u 23,1 %, respektive 27,3 % pacientů. Analýzou podskupin nemocných byl prokázán výraznější přínos XR formy u nemocných s tmavou barvou pleti, u seniorů a u žen. Bezpečnostní profil obou přístupů se významně nelišil. Ve prospěch formy s prodlouženým uvolňováním svědčila nižší celková denní dávka takrolimu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky