Omega-3 mastné kyseliny neúčinné v léčbě deprese u roztroušené sklerózy Omega-

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny se těší velkému zájmu u celé řady onemocnění, byť jejich příznivé účinky nejsou zdaleka vždy spolehlivě prokazovány. Taková skutečnost nově nastala i u nemocných s roztroušenou sklerózou, kterým byla indikována suplementace ω-3 kyselinami za účelem snížení výskytu unipolární deprese, která je jinak zjišťována u 50–60 % nemocných. Při dvojitě zaslepeném uspořádání a kontrole placebem nicméně cílená tříměsíční suplementace v souboru 39 osob nijak výrazně neovlivňovala skóre hodnotící škály MADRS. Otázkou zůstává, v jakých kuriózních indikacích budou ω-3 kyseliny testovány příště...

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky