Eluxadolin v léčbě dráždivého tračníku

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Eluxadolin je nová léčivá látka s potenciálem uplatnění v léčbě syndromu dráždivého tračníku (IBS) s dominujícím průjmem. Nedávno byla hodnocena její účinnost ve studiích III. fáze u 2 427 nemocných s IBS při dávkování 75 nebo 100 mg 2x denně po dobu 26 týdnů (studie IBS-3002) či 52 týdnů (studie IBS-3001), přičemž primárně hodnoceným ukazatelem bylo zaznamenané zmírnění bolesti břicha a zlepšení konzistence stolice v tentýž den nejméně polovinu dní sledovaných období. Oproti placebu bylo při užití obou dávek dosaženo výrazného zlepšení v obou sledovaných ukazatelích. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky oproti placebu byly nevolnost a zácpa. Eluxadolin, působící jako agonista-antagonista opioidních receptorů, tak v budoucnu bude pravděpodobně představovat zajímavou terapeutickou alternativu pro nemocné s IBS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky