Kožní nežádoucí účinky daklizumabu u nemocných s roztroušenou sklerózou

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka využívaná k prevenci rejekce transplantované ledviny (pozn.: v této indikaci v ČR není registrován), nicméně své uplatnění nachází rovněž u nemocných s relabující roztroušenou sklerózou. Jakkoliv je léčba touto látkou účinná, z výsledků prospektivně realizované 42měsíční studie je patrné zvýšené riziko kožních nežádoucích účinků, jež postihují až 77 % nemocných. Ve většině případů v této studii (n = 31) se vyskytl ekzém nevyžadující žádné další opatření. Středně závažná až těžká vyrážka se objevila u 19 % probandů a byla příčinou vysazení léčby u 13 % pacientů. Těžší formy byly popsány jako psoriatiformní s prominující infiltrací CD56+ lymfocyty, což autoři vysvětlují vlastním mechanismem účinku léčivé látky, tedy modulací přirozené imunity.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky