Vliv naltrexonu a bupropionu na výskyt MACE u osob s nadváhou a obezitou

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Oční

Souhrn

Fixní kombinace naltrexonu s bupropionem byla v roce 2015 v zemích Evropské unie schválena k užívání v indikaci léčby obezity. Záhy poté se však objevily otázky týkající se její kardiovaskulární bezpečnosti. Byla proto provedena randomizovaná multicentrická placebem kontrolovaná a dvojitě zaslepená studie zahrnující 8 910 osob (průměrný věk: 61 let; BMI: 36,6 kg/m2; 32,1 % s anamnézou kardiovaskulárního onemocnění a 85,2 % s diabetem) s nadváhou nebo obezitou a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Výskyt velkých kardiovaskulárních příhod (MACE – kardiovaskulární úmrtí, nefatální CMP nebo nefatální IM) byl porovnáván u osob léčených kombinací naltrexonu (32 mg/den) s bupropionem (360 mg/den) oproti placebu. Interim analýzou byl zjištěn výskyt MACE u 59 osob (1,3 %) ve skupině placeba a 35 osob (0,8 %) na kombinační léčbě (HR: 0,59; 95% CI: 0,39–0,90); při další analýze byl nicméně výskyt v obou skupinách prakticky srovnatelný. Kombinační léčba však byla provázena též vyšším výskytem gastrointestinálních obtíží (14,2 % vs. 1,9 %; p < 0,001) a poruch CNS (5,1 % vs. 1,2 %; p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky