Anti-interleukin 18 v léčbě diabetes mellitus

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Tak zvaná cílená/biologická léčba, jak se zdá, v brzké době pronikne i do léčby diabetu. Svědčí o tom mj. snaha zavést do klinické praxe monoklonální protilátku namířenou proti interleukinu-18, jehož zvýšené koncentrace v krvi jsou dávány do souvislosti s mikro- i makrovaskulárními komorbiditami obezity a diabetes mellitus 2. typu. Její účinnost a bezpečnost byly předmětem hodnocení v multicentrické randomizované a placebem kontrolované studii fáze IIa. Obézní pacienti se špatně kontrolovaným diabetem na monoterapii metforminem byli randomizováni k placebu (n = 12) nebo protilátce (prozatím označované jako GSK1070806) v dávkách 0,25 mg/kg nebo 5 mg/kg (n = 25). Léčba protilátkou byla sice dobře snášena, avšak autoři studie nezaznamenali žádný klinicky významný přínos ve smyslu ovlivnění glykemie nalačno či průměrné hodnoty glykemie. Pravděpodobně však bude provedena větší studie, která by případný účinek léčby již měla prokázat, nebo jej naopak definitivně vyvrátit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky