Pioglitazon po ischemické CMP nebo TIA

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Pioglitazon je v současné době jediným u nás komerčně využívaným glitazonovým perorálním antidiabetikem. Význam jeho podávání z hlediska snížení výskytu kardiovaskulárních příhod (primárně sledovaný ukazatel: fatální nebo nefatální cévní mozková příhoda [CMP] nebo infarkt myokardu) byl předmětem nedávné multicentrické dvojitě zaslepené klinické studie, do níž bylo zařazeno 3 876 osob s nově zaznamenanou ischemickou CMP nebo tranzitorní ischemickou atakou (TIA). Jeho cílová denní dávka byla 45 mg. V pětiletém horizontu sledování byl primární ukazatel zaznamenán u 9 % vs. 11,8 % léčených (HR: 0,76; 95% CI: 0,62–0,93; p = 0,007). Diabetes mellitus se rozvinul u 3,8 % osob v pioglitazonovém ramenu studie a 7,7 % ve skupině placeba (HR: 0,48; 95% CI: 0,33–0,69; p < 0,001). Mezi oběma skupinami nemocných nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve smyslu ovlivnění celkové mortality (p = 0,52), podávání pioglitazonu však bylo provázeno výraznějším nárůstem hmotnosti a častějším výskytem otoků, zlomenin a hospitalizací oproti placebu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky