Význam perioperačně podaného atorvastatinu

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

O účincích statinů vybočujících mimo jejich hypolipidemické působení již bylo napsáno mnohé. Nově byla testována hypotéza týkající se přínosu krátkodobě perioperačně podaného atorvastatinu ve vysoké dávce ve smyslu snížení akutního poškození ledvin (definováno jako zvýšení kreatininemie o 0,3 mg/dl během 48 hodin od operace) u nemocných podstupujících operaci srdce. Šlo o dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studii (n = 199). Atorvastatin v denní dávce 80 mg byl podáván den před výkonem a dále v dávce 40 mg v den operace a stejně tak den následující. Možný přínos takovéhoto přístupu ve smyslu snížení výskytu akutního poškození ledvin se nicméně nepodařilo prokázat a zahajování statinové léčby u osob podstupujících operaci srdce nelze dle autorů studie doporučit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky