Ovlivnění činnosti ledvin nukleos(t)idovými analogy

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Možné negativní ovlivnění ledvin v souvislosti s užíváním nukleosidových či nukleotidových analog (NAs) v léčbě chronické hepatitidy B či jiných virových onemocnění je právem obávaným strašákem. Význam této obavy byl nedávno hodnocen v longitudinální observační studii, ve které byli nemocní s chronickou hepatitidou B a iniciálně zhoršenou činností ledvin (eGFR: 90–40 ml/min/1,73 m2) léčeni tenofovirem (n = 37), telbivudinem (n = 42) nebo entecavirem (n = 62). Nikdo z nich neměl diabetes mellitus, hypertenzi ani neabsolvoval žádnou chemoterapii. Hodnota eGFR po dvou letech se signifikantně zvýšila u nemocných léčených telbivudinem i entecavirem (p = 0,003 a p = 0,012), ovšem výrazně poklesla u osob užívajících tenofovir (p = 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky