Bukální buprenorfin v léčbě bolesti zad

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Bolest

Buprenorfin je dnes běžně užívané silně působící opioidní analgetikum. Po vzoru fentanylu patrně nalezne své uplatnění rovněž ve formě bukálního mukoadhezivního filmu určeného k léčbě chronické bolesti. Nedávno byla hodnocena jeho účinnost u středně těžké až těžké chronické bolesti dolní části zad (průměrná hodnota VAS: 7,15) vyžadující pravidelné užívání analgetika. V souboru 749 nemocných byl v dávkách 150–450 μg každých 12 hodin velmi dobře snášen, a to při zajištění odpovídající úrovně analgezie (průměrná hodnota VAS po titraci dávky: 2,81). Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky byly nevolnost (10 %), zácpa (4 %) a zvracení (4 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky