Správná léčba – správnému pacientovi – ve správný čas

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve dnech 27.–29. dubna 2016 se v Brně uskutečnily XL. Brněnské onkologické dny, spojené s XXX. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V rámci tohoto kongresu se konal tematický workshop firmy Sanofi, nazvaný Správná léčba – správnému pacientovi – ve správný čas, jehož součástí byly také interaktivní kazuistiky. Na workshopu, vedeném prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Plzeň), vystoupili MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. (Komplexní onkologické centrum, Masarykův onkologický ústav, Brno), a MUDr. Zdeněk Linke (Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha).

Po úvodním slovu prof. Fínka vystoupil dr. Kocák, který prezentoval případ pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) dlouhodobě léčeného chemoterapií.

Jak uvedl dr. Kocák, farmakoterapie pacientů s mCRPC doznala v poslední době výrazného rozmachu – k dispozici máme moderní cytostatika a hormonálně působící léčiva. Je řada možností, v jakém pořadí tyto léky podat, přičemž úkolem lékaře je určit optimální sekvenci pro daného pacienta. Jaký přístup zvolit, může napovědět následující kazuistika.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky