Bevacizumab v léčbě karcinomu cervixu a ovariálního karcinomu – aktuality z Brněnských onkologických dnů 2016

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve dnech 27.–29. dubna se v Brně konaly tradiční, již XL. Brněnské onkologické dny, spojené s XXX. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V rámci kongresu, 29. dubna, proběhlo satelitní sympozium společnosti Roche, kterému předsedala doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, z Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze. V průběhu sympozia zazněla mimo jiné sdělení věnovaná bevacizumabu v léčbě karcinomu cervixu a ovariálního karcinomu.

Jak uvedla doc. Prausová, karcinom děložního čípku je i přes screeningové programy u řady pacientek zjištěn v pokročilém stadiu. Podle dat z Národního onkologického registru byl v roce 2012 karcinom cervixu stadia II diagnostikován u 127 pacientek, z nichž 62 zemřelo, karcinom stadia III u 181 nemocných, z nichž 112 zemřelo, a karcinom stadia IV u 151 pacientek, z nichž 114 zemřelo. Karcinom děložního čípku postihuje poměrně mladé pacientky a i přes radikální iniciální léčbu často dochází k relapsu onemocnění, kdy jsou možnosti léčby omezené a výsledky neuspokojivé.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky