Dlouhodobá léčebná odpověď na terapii everolimem u pacientky s metastatickým karcinomem ledviny a nesnášenlivostí inhibitorů tyrosinkinázy

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Adam Paulík
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové

Souhrn

Česká republika zaujímá v incidenci renálního karcinomu první místo na světě. Pro rok 2015 je predikováno 2 721 nových případů a z toho 403 ve stadiu vzdálených metastáz. Donedávna byly možnosti léčby metastatického karcinomu omezené a opíraly se především o terapii cytokiny, jejichž účinek byl limitovaný. Zavedení cílené léčby do praxe (inhibitory tyrosinkinázy, inhibitory mTOR) vedlo ke klinicky výraznému prodloužení přežití a ve vybraných případech umožnilo i léčbu s kurativním záměrem. Tato kazuistika prezentuje případ pacientky s nesnášenlivostí inhibitorů tyrosinkinázy, která měla dlouhodobý klinický prospěch z terapie inhibitorem mTOR everolimem ve snížené dávce za současného zachování dobré kvality života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky