Pacientka s chronickou myeloidní leukemií s rezistencí a/nebo nesnášenlivostí léčby třemi tyrosinkinázovými inhibitory

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno

Souhrn

Léčba tyrosinkinázovými inhibitory (TKI) dramaticky zlepšila prognózu pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML). V současné době jsou doporučeny a schváleny tři přípravky do 1. linie: imatinib, nilotinib a dasatinib. V případě rezistence vůči některému z nich či jeho nesnášenlivosti jsou k dispozici ještě další dva účinné léky, bosutinib a ponatinib.  Ponatinib je jediným z výše uvedených přípravků, který je účinný v i případě výskytu polyrezistentní mutace T315I. Podrobný přehled současných poznatků o jeho účinnosti, snášenlivosti a celkovém postavení a jeho úloze v terapii pacientů s CML byl v nedávné době v časopise Farmakoterapie publikován.

Ponatinib ani bosutinib nemají v ČR dosud stanovenu úhradu. V situaci, kdy se jedná o poslední léčebnou možnost pro pacienta, existuje nástroj k získání souhlasu zdravotní pojišťovny s mimořádnou úhradou přípravku, a sice § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Díky uplatnění tohoto mechanismu již i v ČR pacienti s rezistencí vůči předchozím TKI či jejich nesnášenlivostí mají prospěch z užívání účinných přípravků vyšší generace.

V následujícím textu je uveden případ pacientky, jíž byla léčba ponatinibem nabídnuta a na základě schválení úhrady dle § 16 též podána po předchozí postupné terapii všemi třemi standardně dostupnými přípravky z řady TKI, jejichž účinnost však byla nedostatečná nebo jejichž podávání bylo provázeno výraznými nežádoucími účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky